Medeleven

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven in de vorm van kaarten, lieve woorden, telefoontjes en bloemen na het overlijden van Gerrie van Westrienen.

We houden van haar en het is een troost te weten dat deze gevoelens door velen worden gedeeld.